Skip to content
Strona główna » Blog » Jak napisać artykuł w języku angielskim

Jak napisać artykuł w języku angielskim

Jak napisać artykuł angielski

Napisanie artykułu w języku angielskim może być trudnym zadaniem. Jednak przy odpowiednim podejściu i odrobinie praktyki każdy może napisać jasny, zwięzły i wciągający artykuł. W tym poście na przedstawimy kilka wskazówek, które pomogą Ci napisać artykuł w języku angielskim.

Jak napisać artykuł w języku angielskim

Wybierz temat artykułu

Pierwszym krokiem w pisaniu artykułu jest wybór tematu. Twój temat powinien być czymś, co Cię interesuje i o czym masz pewną wiedzę. Powinno to być również coś istotnego i interesującego dla czytelników. Na przykład, jeśli interesuje Cię zdrowie i sprawność fizyczna, możesz wybrać temat taki jak „Korzyści z jogi dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia”.

Stwórz zarys artykułu

Zanim zaczniesz pisać, stwórz zarys swojego artykułu. Zarys to plan, który pomoże Ci uporządkować myśli i pomysły. Powinien zawierać wstęp, akapity główne i zakończenie. Twoje wprowadzenie powinno przyciągnąć uwagę czytelnika i zawierać krótki przegląd tego, o czym jest Twój artykuł. Akapity podstawowe powinny zawierać bardziej szczegółowe informacje i przykłady na poparcie głównych tez. Szczegółowe informacje możesz znaleźć na wielu stronach, np. na Wikipedii. Wniosek powinien podsumować Twój artykuł i zawierać wezwanie do działania lub ostateczną myśl. Na przykład zarys artykułu o korzyściach płynących z jogi mógłby wyglądać tak:

I. Introduction (Wstęp)
A. Explanation of yoga (Wyjaśnienie czym jest joga)
B. Importance of yoga for overall health (Znaczenie jogi dla ogólnego zdrowia)
II. Benefits of Yoga (Korzyści jogi)
A. Physical Benefits (Korzyci fizyczne)
Improved flexibility (Poprawia elastyczność)
Increased strength (Zwiększa siłę)
Improved posture (Poprawia postawę)
B. Mental Benefits (Korzyści mentalne)
Reduced stress and anxiety (Zmniejsza stres i lęk)
Improved sleep (Poprawia sen)
Increased self-awareness (Zwiększa samoświadomość)
III. Conclusion (Podsumowanie)
A. Summary of benefits (Podsumowanie korzyści)
B. Encouragement to try yoga (Zachęta do ćwiczenia jogi)

Jak napisać artykuł po angielsku

Używaj prostego i jasnego języka

Pisząc artykuł w języku angielskim, ważne jest, aby używać prostego i jasnego języka. Unikaj używania złożonego słownictwa i skomplikowanych struktur zdań. Zamiast tego używaj krótkich zdań i prostych słów zrozumiałych dla czytelników. Unikaj też używania idiomów, slangu lub odniesień kulturowych, które mogą nie być znane Twoim czytelnikom. Na przykład, zamiast mówić “I was over the moon when I got the job” („Byłem w siódmym niebie, kiedy dostałem tę pracę”), powiedz “I was very happy when I got the job” („Byłem bardzo szczęśliwy, kiedy dostałem tę pracę”).

Poniżej znajdziesz listę przydatnych słówek i zwrotów.

Skup się na czytelniku

Pisząc artykuł, ważne jest, aby skupić się na czytelniku. Zastanów się, co Twój czytelnik chce wiedzieć i jakich informacji potrzebuje. Pisz w sposób wciągający i informacyjny oraz podawaj przykłady i anegdoty, które pomogą zilustrować Twoje tezy. Weź również pod uwagę ton i styl pisania. Czy piszesz dla akademickiej publiczności, czy piszesz dla szerszej publiczności? Dostosuj odpowiednio swój ton i styl. Na przykład, jeśli piszesz artykuł dla ogółu odbiorców na temat korzyści płynących z jogi, możesz dołączyć osobistą historię o tym, jak joga pomogła ci poprawić ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

Używaj nagłówków i śródtytułów

Używanie nagłówków i podtytułów to świetny sposób na uporządkowanie artykułu i ułatwienie czytania. Nagłówki i podtytuły zapewniają strukturę i pomagają czytelnikom poruszać się po artykule. Używaj jasnych i opisowych nagłówków, które dadzą czytelnikom wyobrażenie o tym, o czym jest każda sekcja. Na przykład w artykule na temat korzyści płynących z jogi możesz użyć nagłówków takich jak „Fizyczne korzyści z jogi” i „Psychiczne korzyści z jogi”.

Jak napisać artykuł po angielsku

Przydatne słownictwo i zwroty

Wstęp

 • The topic of this article is… – Tematem tego artykułu jest…
 • In this article, I will discuss… – W tym artykule omówię…
 • The purpose of this article is to… – Celem tego artykułu jest…
 • This article will examine… – Ten artykuł zbada…
 • The aim of this article is to… – Celem tego artykułu jest…

Rozwinięcie

 • Firstly, it is important to note that… – Po pierwsze, ważne jest, aby zauważyć, że…
 • Another key point to consider is… – Kolejnym ważnym punktem do rozważenia jest…
 • Moreover, it should be noted that… – Ponadto należy zauważyć, że…
 • In addition to this… – Ponadto…
 • Furthermore… – Co więcej…
 • For instance… – Na przykład…
 • It is worth noting that… – Warto zauważyć, że…
 • This is particularly relevant to… – Jest to szczególnie istotne dla…
 • Additionally… – Dodatkowo…
 • Finally… – W końcu…

Zakończenie artykułu

 • In conclusion… – Podsumowując…
 • To sum up… – Podsumowując…
 • In summary… – Podsumowując…
 • Ultimately… – Ostatecznie…
 • All things considered… – Biorąc wszystko pod uwagę…
 • It is clear that… – Jasne jest, że…
 • Therefore… – Dlatego…
 • Hence… – Stąd…
 • Thus… – W ten sposób…
 • In light of these findings… – W świetle tych wyników…
artykuł po angielsku

Przykład angielskiego artykułu

Yoga has been practiced for thousands of years and is becoming increasingly popular all around the world. This mind-body practice is known for its numerous physical and mental health benefits. In this article, we’ll explore some of the key benefits of practicing yoga.

Firstly, yoga can improve flexibility and strength. Regular practice of yoga postures or “asanas” can increase flexibility and range of motion in joints. At the same time, yoga also helps to build strength in muscles and bones, which can help to prevent injuries.

Secondly, yoga can reduce stress and anxiety. Through the use of breathing techniques and meditation, yoga has been proven to help calm the mind and body. It can reduce the production of stress hormones, which can help to reduce feelings of anxiety and promote relaxation.

Thirdly, yoga can improve heart health. Studies have shown that practicing yoga can help to lower blood pressure and cholesterol levels, while also improving heart function. This can help to reduce the risk of heart disease and stroke.

Fourthly, yoga can boost immunity. Regular practice of yoga can help to increase the production of antibodies, which can help to strengthen the immune system. It can also enhance the function of immune cells, helping to protect the body from illness and disease.

Lastly, yoga can enhance mental wellbeing. Yoga has been shown to reduce symptoms of depression, anxiety, and stress. It promotes mindfulness and self-awareness, which can help to improve overall mental health.

In conclusion, there are many benefits to practicing yoga, including increased flexibility and strength, reduced stress and anxiety, improved heart health, boosted immunity, and enhanced mental wellbeing. By incorporating yoga into your daily routine, you can experience these benefits for yourself and improve your overall health and wellbeing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *