Skip to content
Strona główna » Blog » Czasy w języku angielskim

Czasy w języku angielskim

Wprowadzenie

Znajomość czasów angielskich jest kluczowa dla efektywnego komunikowania się w języku angielskim. W tym artykule omówimy wszystkie główne czasy angielskie, wraz z przykładami, które pomogą ci zrozumieć ich użycie w praktyce. Nasz przewodnik jest idealny zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych uczących się języka angielskiego.

Lista czasów angielskich:

  1. Present Simple (czas teraźniejszy prosty)
  2. Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły)
  3. Past Simple (czas przeszły prosty)
  4. Past Continuous (czas przeszły ciągły)
  5. Future Simple (czas przyszły prosty)
  6. Present Perfect (czas teraźniejszy dokonany)
  7. Present Perfect Continuous (czas teraźniejszy dokonany ciągły)
  8. Future Perfect (czas przyszły dokonany)

Czasy angielskie – ogólne wprowadzenie

Czasy w języku angielskim dzielą się na trzy główne kategorie: przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, z dodatkowymi aspektami takimi jak prosty, ciągły, doskonały i doskonały ciągły. Zrozumienie tych czasów pozwala na precyzyjne opisywanie różnych sytuacji i zdarzeń, zarówno rzeczywistych, jak i hipotetycznych.

Naucz się czasów angielskich razem ze mną

Jeśli chcesz szybko i skutecznie opanować czasy angielskie to zapraszam do mojego kursu języka angielskiego, gdzie skupiamy się na praktycznym zrozumieniu i użyciu czasów angielskich. Kurs jest skonstruowany w taki sposób, aby każdy czas był wyjaśniony na prostych i zrozumiałych przykładach, co pozwoli Ci szybko przyswoić niezbędną wiedzę i zacząć swobodnie stosować czasy w codziennych konwersacjach. Dołącz do nas już dziś i przekonaj się, jak łatwo możesz osiągnąć płynność w mówieniu i pisaniu po angielsku!

Sprawdź mój kurs na platformie udemy:

https://www.udemy.com/course/kurs-jezyk-angielski-od-podstaw-przelam-bariere-i-mow-juz-dzis

Present Simple (czas teraźniejszy prosty)

Budowa: Podmiot (I, You, He, She, It, We, They) + czasownik główny (dla ‘He/She/It’ dodajemy ‘s’ lub ‘es’).

Przykład: “He drinks coffee every morning.” – “On pije kawę każdego ranka.”

Zastosowanie: Używamy, aby mówić o rutynach, faktach ogólnych, prawdach naukowych oraz sytuacjach stałych.

Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły)

Budowa: Podmiot (I, You, He, She, It, We, They) + forma czasownika ‘to be’ (am/is/are) + czasownik główny z końcówką ‘-ing’.

Przykład: “She is watching TV now.” – “Ona ogląda teraz telewizję.”

Zastosowanie: Opisuje czynności odbywające się w momencie mówienia lub tymczasowe działania.

Past Simple (czas przeszły prosty)

Budowa: Podmiot (I, You, He, She, It, We, They) + czasownik główny w formie przeszłej (dla regularnych czasowników dodajemy końcówkę ‘-ed’).

Przykład: “I visited London last year.” – “Odwiedziłem Londyn w zeszłym roku.”

Zastosowanie: Stosowany do opisywania czynności lub zdarzeń, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości.

Past Continuous (czas przeszły ciągły)

Budowa: Podmiot (I, You, He, She, It, We, They) + was/were + czasownik główny z końcówką ‘-ing’.

Przykład: “I was reading when she called.” – “Czytałem, gdy ona zadzwoniła.”

Zastosowanie: Używany do opisywania trwającej czynności w przeszłości, często przerywanej przez inną czynność.

Future Simple (czas przyszły prosty)

Budowa: Podmiot (I, You, He, She, It, We, They) + will + forma podstawowa czasownika.

Przykład: “I will travel to Japan next year.” – “Przyszłego roku pojadę do Japonii.”

Zastosowanie: Wyraża decyzję podjętą w momencie mówienia lub przewidywanie przyszłych zdarzeń.

Present Perfect (czas teraźniejszy dokonany)

Budowa: Podmiot (I, You, He, She, It, We, They) + have/has + past participle (III forma czasownika).

Przykład: “They have seen that movie.” – “Oni widzieli ten film.”

Zastosowanie: Łączy przeszłość z teraźniejszością, opisuje działania, które miały miejsce w przeszłości, ale które są ważne w obecnym kontekście. Jest również używany do opisywania doświadczeń, które nie są ograniczone do konkretnego czasu, oraz zmian, które zaszły w czasie.

Present Perfect Continuous (czas teraźniejszy dokonany ciągły)

Budowa: Podmiot (I, You, He, She, It, We, They) + have/has been + czasownik główny z końcówką ‘-ing’.

Przykład: “She has been studying English for two years.” – “Ona uczy się angielskiego od dwóch lat.”

Zastosowanie: Opisuje działania, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do teraz, lub właśnie zostały zakończone, ale ich efekt jest nadal widoczny.

Future Perfect (czas przyszły dokonany)

Budowa: Podmiot (I, You, He, She, It, We, They) + will have + past participle (III forma czasownika).

Przykład: “By next year, I will have finished my studies.” – “Do przyszłego roku skończę studia.”

Zastosowanie: Używany do opisania działań, które zostaną zakończone przed określonym momentem w przyszłości.

Podsumowanie

Zrozumienie i umiejętność używania różnych czasów angielskich znacząco poprawiają zdolność komunikacyjną w języku angielskim. Każdy czas ma swoje specyficzne zastosowanie i odpowiedni kontekst użycia, co pozwala na precyzyjne i jasne wyrażanie myśli. Regularne ćwiczenie i stosowanie tych struktur w mowie i piśmie pomoże osiągnąć płynność oraz pewność siebie w używaniu języka angielskiego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *