Skip to content
Strona główna » Blog » Jak napisać e-mail po angielsku

Jak napisać e-mail po angielsku

Jak napisać email po angielsku

W dzisiejszych czasach poczta elektroniczna stała się podstawową formą komunikacji zarówno w celach osobistych, jak i zawodowych. Jednak pisanie e-maila w języku angielskim może być zniechęcające, zwłaszcza dla osób, które nie są native speakerami i nie znają niuansów tego języka. W tym artykule krok po kroku wyjaśnimy jak napisać e-mail po angielsku na przykładzie e-mail formalnego i nieformalnego.

Jak napisać e-mail po angielsku krok po kroku

Temat e-maila

Temat jest pierwszą rzeczą, którą zobaczy odbiorca i powinien jasno i zwięźle streszczać treść wiadomości e-mail. Jest to szczególnie ważne w przypadku formalnych wiadomości e-mail, ponieważ pomaga odbiorcy zrozumieć cel wiadomości e-mail i ustalić priorytety odpowiedzi. Oto kilka przykładowych zwrotów dla tematu:

Formalne:

 • Regarding the [position] position – Odnośnie [stanowisko] stanowiska
 • Request for [information/meeting/etc.] – Prośba o [informacja/spotkanie]

Nieformalne:

 • Just wanted to say hi! – Chciałem się tylko przywitać!
 • Quick question – szybkie pytanie
 • Let’s catch up! – Zgadajmy się!
Jak napisać e-mail po angielsku

Powitanie

Powitanie powinno być dostosowane do tonu wiadomości e-mail i relacji z odbiorcą. Oficjalne e-maile zazwyczaj używają bardziej tradycyjnych powitań, podczas gdy nieformalne e-maile mogą zawierać bardziej swobodne powitania. Oto kilka przykładowych zwrotów na powitanie:

Formalne:

 • Dear [recipient name], – Drogi [imię odbiorcy]
 • Good morning/afternoon/evening [recipient name], – Dzień dobry/po południu/dobry wieczór [imię odbiorcy]

Nieformalne:

 • Hi [recipient name]!, – Cześć [imię odbiorcy]!
 • Hey [recipient name]!, – Cześć [imię odbiorcy]!
 • How’s it going? – Jak leci?
jak napisać e-mail po angielsku

Wstęp

Po przywitaniu dobrą praktyką jest sprecyzowanie, w jakiej sprawie piszemy. W przypadku wiadomości nieformalnej możemy wprost napisać, o co nam chodzi, natomiast w przypadku formalnego e-maila warto użyć bardziej oficjalnego języka. Można to zrobić za pomocą jednego lub dwóch zdań. Przykładowo:

Formalne:

 • I‘m writing to inquire about… – Piszę, aby zapytać o…
 • I’m following up on our conversation about… – Piszę odnośnie naszej rozmowy na temat…
 • I’m reaching out to… – Zwracam się, aby…
 • I am writing with regards to… – Piszę w związku z…

Wyraź swoje zainteresowanie, jeśli to ma zastosowanie. Możesz powiedzieć na przykład:

 • I’m excited to learn more about… – Chciałbym dowiedzieć się więcej o…
 • I’m looking forward to hearing back from you soon… – Nie mogę się doczekać, aby wkrótce otrzymać od Ciebie odpowiedź w sprawie…
 • I’m interested in… – Jestem zainteresowany…

Nieformalne:

 • I wanted to let you know that… – Chciałem Ci powiedzieć, że…
 • I was thinking about… – Myślałem o tym, że…
 • Have you heard about… – Czy słyszałeś o…
e-mail po angielsku rozwinięcie

Rozwinięcie

Po wyjaśnieniu głównego celu wiadomości w rozwinięciu możemy dokładniej opisać temat wiadomości. Możemy również wyrazić swoją opinię lub dopytać o szczegóły. Przykładowo:

Formalne:

 • Could you please provide me with more information about…? – Czy możesz podać mi więcej informacji na temat…?
 • I would appreciate if you could clarify… – Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł wyjaśnić…
 • In relation to [topic], I was wondering if… – W związku z [tematem] zastanawiałem się, czy…
 • Would it be possible for you to… – Czy byłoby możliwe, żebyś…
 • Following up on our previous conversation, I have some additional questions regarding… – Kontynuując naszą poprzednią rozmowę, mam kilka dodatkowych pytań dotyczących…
 • Can you shed some light on… – Czy możesz rzucić nieco światła na…
 • I was hoping you could give me your opinion on… – Miałem nadzieję, że podzielisz się ze mną swoją opinią na temat…
 • I am interested in learning more about… – Chciałbym dowiedzieć się więcej o…
 • Could you let me know if… – Czy mógłbyś mi powiedzieć, czy…
 • Could you please confirm… – Czy mógłbyś potwierdzić…

Nieformalne:

 • Just wanted to touch base about… – Chciałem tylko dowiedzieć się więcej o…
 • I was thinking about [topic] and I wanted to know… – Myślałem o [temacie] i chciałem wiedzieć…
 • What’s your take on… – Co sądzisz o…
 • Can you give me some more details about… – Czy możesz podać mi więcej szczegółów na temat…
 • So, I’m curious… – Jestem ciekaw…
 • What’s the deal with… – O co chodzi z…
 • Do you know anything about… – Czy wiesz coś o…
 • I’m a bit confused about… – Jestem trochę zdezorientowany co do…
 • Any updates on… – Jakieś nowości w sprawie…
 • I’m interested in hearing your thoughts on… – Jestem zainteresowany wysłuchaniem twoich przemyśleń na temat…

Pamiętaj, że pisząc treść e-maila, ważne jest, aby używać jasnego i zwięzłego języka. Użyj tych zwrotów i pytań jako przewodnika, który pomoże Ci uporządkować wiadomości e-mail w sposób skuteczny i profesjonalny.

e-mail po angielsku zakończenie

Zakończenie

Zakończenie powinno podsumować główne punkty i zawierać wszelkie niezbędne działania lub kolejne kroki. Powinno również wyrażać wdzięczność lub uznanie za czas i uwagę odbiorcy. Oto kilka przykładowych zwrotów na zakończenie:

Formalne:

 • Thank you for your time and consideration. – Dziękuje za Twój czas i uwagę.
 • I look forward to hearing from you soon. – Czekam na odpowiedź.
 • Please let me know if you need any further information. – Daj mi proszę znać, jeśli potrzebujesz dalszych informacji.

Nieformalne:

 • Thanks for listening! – Dzięki za wysłuchanie!
 • Let me know what you think. – Daj mi znać, co sądzisz.
 • Can’t wait to hear back from you! – Nie mogę się doczekać Twojej odpowiedzi!
e-mail po angielsku pozdrowienie

Pozdrowienie

Pozdrowienie powinno być odpowiednie do tonu e-maila i relacji z odbiorcą. Formalne e-maile zazwyczaj używają bardziej tradycyjnych pozdrowień, podczas gdy nieformalne e-maile mogą używać bardziej swobodnych pozdrowień. Oto kilka przykładowych zwrotów dla pozdrowień w języku angielskim:

Formalne:

 • Sincerely, – Z poważaniem,
 • Best regards, – Z wyrazami szacunku,
 • Respectfully, – Z szacunkiem,

Nieformalne:

 • Thanks again, – Jeszcze raz dziękuję,
 • Take care, – Trzymaj się,
 • See you soon! – Do zobaczenia!
e-mail po angielsku podpis

Podpis

Podpis powinien zawierać imię i nazwisko, stanowisko, firmę i dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail). Oto kilka przykładów:

Formalne:

Best regards,

[Your Name] – Twoje imię

[Job Title] – Stanowisko

[Company Name] – Nazwa firmy

[Phone Number] – Numer telefonu

[Email Address] – Adres e-mail

Nieformalne:

Thanks again,

[Your Name] – Imię

[Phone Number] – Numer telefonu

[Email Address] – Adres e-mail

Dzięki temu przewodnikowi powinieneś lepiej zrozumieć, jak pisać skuteczne e-maile po angielsku. Pamiętaj, aby Twoje e-maile były jasne, zwięzłe i profesjonalne oraz używaj odpowiedniego słownictwa i zwrotów dostosowanych do tonu Twojego e-maila. Praktyka czyni mistrza, więc nie bój się pisać e-maili i prosić o opinie nauczycieli, aby poprawić swoje umiejętności.

przykład e-maila po angielsku

Jak napisać e-mail po angielsku: przykłady

Formalny:

Subject: Request for Information

Dear Sir/Madam,

I hope this email finds you well. I am writing to request information regarding the marketing services your company offers.

I came across your company website while researching marketing solutions for my business. I am interested in learning more about your services, including your pricing, delivery timelines, and the scope of work you typically undertake.

Could you please provide me with a detailed brochure or catalog that outlines your services? Also, if possible, I would appreciate if you could include some case studies or references that demonstrate your success in delivering marketing solutions for your clients.

Thank you for your time and consideration. I look forward to hearing back from you soon.

Best regards,

John Doe

Email: xxx@xxx.com

Phone: +11111111

Nieformalny:

Subject: Let’s catch up!

Hey Jack!

Long time no see! How have you been? It feels like ages since we last spoke. I hope everything is going well with you.

I was thinking it would be great to catch up and hear all about what you have been up to. Maybe we can grab a coffee or lunch sometime next week?

Let me know what works for you and we can arrange a time and place.

Looking forward to seeing you soon!

Best regards,

Sophie

1 thought on “Jak napisać e-mail po angielsku”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *