Skip to content
Strona główna » Blog » „Can” ćwiczenia z angielskiego

„Can” ćwiczenia z angielskiego

Can angielski ćwiczenia

„Can” to czasownik modalny używany do wyrażania zdolności, możliwości i pozwolenia w języku angielskim. Jest to podstawowa umiejętność, którą musisz opanować, aby płynnie mówić i pisać po angielsku. Oto kilka ćwiczeń, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i używać słowa „can” w języku angielskim.

„Can” – ćwiczenia prawda czy fałsz

 1. Can służy do wyrażania zdolności. (Prawda/fałsz)
 2. Can służy do wyrażenia zobowiązania. (Prawda/fałsz)
 3. Po can zawsze następuje podstawowa forma czasownika. (Prawda/fałsz)
 4. Can służy do wyrażenia możliwości. (Prawda/fałsz)
 5. Can to czasownik modalny. (Prawda/fałsz)

Odpowiedzi wraz z wyjaśnieniem znajdziesz na końcu artykułu.

Ćwiczenia z can z angielskiego

„Can” – ćwiczenia wielokrotnego wyboru

1. _____ you swim?

a) Can b) Could c) Should

2. _____ I borrow your pen, please?

a) Can b) Could c) Would

3. She _____ speak Spanish fluently.

a) can’t b) couldn’t c) can

4. _____ you help me with my homework, please?

a) Can b) Could c) Should

5. I _____ play the guitar when I was younger.

a) couldn’t b) can’t c) can

Odpowiedzi wraz z wyjaśnieniem znajdziesz na końcu artykułu.

Ćwiczenia can angielski

„Can” ćwiczenie – uzupełnij luki

 1. She _____ sing very well. (can/can’t)
 2. _____ I use your phone? (Can/Could)
 3. He _____ dance all night. (can/can’t)
 4. _____ you speak French? (Can/Could)
 5. We _____ leave work early today. (can/can’t)

Odpowiedzi wraz z wyjaśnieniem znajdziesz na końcu artykułu.

Ćwiczenia can angielski

Odpowiedzi

Odpowiedzi do ćwiczeń prawda czy fałsz

 1. Can służy do wyrażania zdolności. (Prawda)
 2. Can służy do wyrażenia zobowiązania. (fałsz)
 3. Po can zawsze następuje podstawowa forma czasownika. (Prawda)
 4. Can służy do wyrażenia możliwości. (Prawda)
 5. Can to czasownik modalny. (Prawda)

Objaśnienie: Pierwsze stwierdzenie jest prawdziwe, ponieważ „can” jest używane do wyrażania umiejętności, na przykład „Umiem pływać – I can swim”. Drugie stwierdzenie jest fałszywe, ponieważ „can” nie jest używane do wyrażenia obowiązku. Zamiast tego używa się w tym celu „must” lub „have to”. Trzecie stwierdzenie jest prawdziwe, ponieważ po „can” zawsze następuje podstawowa forma czasownika, jak w „I can swim”. Czwarte stwierdzenie jest prawdziwe, ponieważ „can” jest używane do wyrażenia możliwości, jak w „Dzisiaj może padać – It can rain today”. Piąte stwierdzenie jest prawdziwe, ponieważ „can” jest czasownikiem modalnym.

Odpowiedzi do ćwiczeń wielokrotnego wyboru

 1. Can you swim?
 2. Can I borrow your pen, please?
 3. She can speak Spanish fluently.
 4. Could you help me with my homework, please?
 5. I couldn’t play the guitar when I was younger.

Objaśnienie: Pierwsze i drugie ćwiczenie to prośby, więc właściwym wyborem jest „can”. Trzecie ćwiczenie to stwierdzenie pozytywne, wskazujące na umiejętność mówienia po hiszpańsku, więc „can” jest właściwym wyborem. Czwarte stwierdzenie to prośba, która jest bardziej uprzejma niż pierwsze dwa, więc „could” jest właściwym wyborem. Piąte stwierdzenie to czynność przeszła, wskazująca, że umiejętność gry na gitarze była obecna w przeszłości, ale już jej nie ma, więc „couldn’t” jest właściwym wyborem.

Odpowiedzi do ćwiczeń uzupełnij luki

 1. She can sing very well.
 2. Can I use your phone?
 3. He can’t dance all night.
 4. Can you speak French?
 5. We can leave work early today.

Objaśnienie: W pierwszym stwierdzeniu „can” jest właściwe, ponieważ mówca wskazuje, że ma umiejętność dobrego śpiewania. W drugim stwierdzeniu można użyć zarówno „can”, jak i „could”, ale „can” jest bardziej odpowiednie, ponieważ jest to prosta prośba. W trzecim stwierdzeniu „can’t” jest właściwe, ponieważ mówca wskazuje, że nie ma możliwości przetańczenia całej nocy. W czwartym „can” jest odpowiednie, ponieważ mówca pyta, czy dana osoba potrafi mówić po francusku. Natomiast w piątym „can” jest odpowiednie, ponieważ mówca wskazuje, że mogą dziś wyjść wcześniej z pracy.

Mam nadzieję, że te ćwiczenia były pomocne w lepszym zrozumieniu i użyciu słowa „can” w języku angielskim. Ćwicz dalej, a wkrótce będziesz mógł używać go z pewnością i łatwością! Jeśli chcesz stale doskonalić swój angielski, to odwiedź nas na TikToku!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *