Skip to content
Strona główna » Blog » Tworzenie przysłówków w języku angielskim

Tworzenie przysłówków w języku angielskim

Tworzenie przysłówków w języku angielskim

Przysłówki to ważna część mowy w języku angielskim. Są one niezwykle przydatne do opisu sposobu, w jaki coś jest robione lub wyrażenia stanu emocjonalnego. W języku angielskim istnieją różne sposoby tworzenia przysłówków, które warto poznać. W tym artykule przyjrzymy się tworzeniu przysłówków w języku angielskim.

Przysłówki tworzone przez dodanie -ly

Najbardziej powszechnym sposobem tworzenia przysłówków w języku angielskim jest dodanie końcówki -ly do przymiotnika. Na przykład:

 • quick (szybki) -> quickly (szybko)
 • happy (szczęśliwy) -> happily (szczęśliwie)
 • loud (głośny) -> loudly (głośno)

Jednakże, nie wszystkie przymiotniki kończą się na -ly, jak na przykład “friendly”, który tworzy przysłówek “in a friendly way” (w przyjacielski sposób).

Tworzenie przysłówków w angielskim

Przysłówki z końcówką -wise

Innym sposobem tworzenia przysłówków w języku angielskim jest dodanie końcówki -wise. Słowo to może być używane do tworzenia przysłówków oznaczających sposób działania lub myślenia. Na przykład:

 • clockwise (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
 • likewise (podobnie)
 • otherwise (w innym przypadku)

Warto jednak uważać przy stosowaniu przysłówków z końcówką -wise, ponieważ niektóre z nich mogą być uważane za nieformalne lub niepoprawne w niektórych kontekstach.

Przysłówki utworzone przez dodanie przedrostka

Innym sposobem tworzenia przysłówków w języku angielskim jest dodanie przedrostka do przymiotnika. Na przykład:

 • unkind (niemiły) -> unkindly (nieuprzejmie)
 • able (zdolny) -> unable (niezdolny)
 • correct (poprawny) -> incorrectly (niepoprawnie)
Tworzenie przysłówków w angielskim

Przysłówki utworzone przez zmianę końcówki przymiotnika

Niektóre przysłówki w języku angielskim są tworzone przez zmianę końcówki przymiotnika. Na przykład:

 • good (dobry) -> well (dobrze)
 • bad (zły) -> badly (źle)
 • late (późny) -> lately (ostatnio)

Warto pamiętać, że nie wszystkie przymiotniki mają przysłówki tworzone przez zmianę końcówki, dlatego warto sprawdzić, czy dany przysłówek istnieje, zanim go użyjesz.

Przysłówki nieregularne

W języku angielskim istnieją również przysłówki nieregularne, które nie pasują do żadnego z powyższych wzorców.

Przykłady to m.in.:

 • fast (szybki) -> quickly (szybko)
 • hard (twardy) -> hard (ciężko)
 • late (późny) -> late (późno)

W przypadku przysłówków nieregularnych konieczne jest zapamiętanie ich formy, ponieważ nie są one tworzone przez dodanie końcówki lub przedrostka.

Tworzenie przysłówków w języku angielskim

Tworzenie przysłówków w języku angielskim może być czasami nieco skomplikowane ze względu na różnorodne sposoby ich tworzenia. Najpowszechniejszą metodą jest dodanie końcówki -ly do przymiotnika, ale istnieją także inne sposoby, takie jak dodanie przedrostka, końcówki -wise, zmiana końcówki przymiotnika lub użycie przysłówków nieregularnych. Warto pamiętać, że niektóre przysłówki mogą być nieformalne lub niepoprawne w niektórych kontekstach, więc warto sprawdzić ich stosowność przed użyciem.

Jeśli pragniesz poszerzyć swoją wiedzę z języka angielskiego, to obserwuj nas na Instagramie, gdzie znajdziesz jeszcze więcej wskazówek i porad!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *