Skip to content
Strona główna » Blog » Najważniejsze idiomy w angielskim

Najważniejsze idiomy w angielskim

Idiomy angielskie

Idiomy angielskie są nie tylko ważnym elementem nauki języka angielskiego, ale także często używanymi wyrażeniami w języku potocznym. Znajomość tych wyrażeń może pomóc w lepszym zrozumieniu mowy angielskiej, a także w poprawnym i skutecznym komunikowaniu się z anglojęzycznymi rozmówcami. W tym artykule przedstawimy najważniejsze idiomy angielskie, podzielone na kategorie, wraz z przykładami zdań.

Idiomy angielskie związane z jedzeniem

idiomy angielski związane z jedzeniem

Idiomy związane z jedzeniem to jedne z najbardziej popularnych w języku angielskim. Oto kilka z nich:

 • Piece of cake – bułka z masłem
  Przykład: The test was a piece of cake. (Egzamin był bardzo łatwy.)
 • Spill the beans – zdradzić tajemnicę
  Przykład: He spilled the beans about the surprise party. (On zdradził tajemnicę dotyczącą przyjęcia niespodzianki.)
 • Cry over spilt milk – płakać nad rozlanym mlekiem, czyli przejmować się czymś, co już się stało i nie da się zmienić
  Przykład: I know you lost the game, but there’s no use crying over spilt milk. (Wiadomo, że przegrałeś grę, ale nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem.)
 • Apple of someone’s eye – oczko w głowie
  Przykład: His daughter is the apple of his eye. (Jego córka jest jego pupilem.)
Idiomy angielskie związane z ciałem

Idiomy angielskie związane z ciałem

Idiomy związane z ciałem to kolejna popularna kategoria w języku angielskim. Oto kilka z nich:

 • Break a leg – powodzenia (często używane w kontekście teatru lub występów publicznych)
  Przykład: Break a leg with your performance tonight! (Powodzenia z dzisiejszym występem!)
 • Keep your chin up – nie poddawać się, być optymistą
  Przykład: Things will get better, just keep your chin up. (Rzeczy poprawią się, po prostu nie poddawaj się.)
 • Pull someone’s leg – robić sobie żarty, nabrać kogoś
  Przykład: Don’t believe him, he’s just pulling your leg. (Nie wierz mu, on sobie z ciebie żartuje.)
 • Cross your fingers – trzymać kciuki (w kontekście życzenia szczęścia lub powodzenia)
  Przykład: I’m crossing my fingers that I’ll get the job. (Trzymam kciuki, że dostanę tę pracę.)
idiomy angielskie o emocjach

Idiomy angielskie związane z emocjami

Idiomy związane z emocjami to również popularna kategoria w języku angielskim. Oto kilka z nich:

 • Let the cat out of the bag – wyjawić tajemnicę, zdradzić coś
  Przykład: I can’t believe you let the cat out of the bag about the surprise party. (Nie mogę uwierzyć, że zdradziłeś tajemnicę dotyczącą przyjęcia niespodzianki.)
 • Wear your heart on your sleeve – mieć otwarte serce, pokazywać emocje
  Przykład: She wears her heart on her sleeve and is always honest about her feelings. (Ona ma otwarte serce i zawsze jest szczera w wyrażaniu swoich uczuć.)
 • Cry your eyes out – płakać bardzo mocno
  Przykład: I cried my eyes out after watching that sad movie. (Płakałem bardzo mocno po obejrzeniu tego smutnego filmu.)
 • Feel blue – czuć się smutnym
  Przykład: I’m feeling a bit blue today. (Czuję się dziś trochę smutny.)

Idiomy związane z pracą

Idiomy związane z pracą to kolejna ważna kategoria w języku angielskim. Oto kilka z nich:

 • Bite off more than you can chew – wziąć na siebie zbyt wiele, nie poradzić sobie z czymś
  Przykład: I think I bit off more than I can chew with this project. (Myślę, że wziąłem na siebie zbyt wiele z tym projektem.)
 • Cut corners – ciąć koszty, robić coś w pośpiechu i niedokładnie
  Przykład: Don’t cut corners with this project, we need to do it right. (Nie cięcie kosztów z tym projektem, musimy to zrobić dobrze.)
 • Go the extra mile – zrobić coś dodatkowego, włożyć dodatkowy wysiłek
  Przykład: I always try to go the extra mile to make sure my clients are satisfied. (Zawsze staram się zrobić coś dodatkowego, aby upewnić się, że moi klienci są zadowoleni.)
 • Hit the nail on the head – trafić w sedno, dobrze zrozumieć coś
  Przykład: You hit the nail on the head with that idea. (Trafiłeś w sedno z tą ideą.)

Podsumowanie

Idiomy angielskie to kluczowy element nauki języka angielskiego oraz skutecznego i poprawnego komunikowania się w języku angielskim. Znajomość tych wyrażeń może pomóc w lepszym zrozumieniu mowy angielskiej oraz w lepszym porozumiewaniu się z anglojęzycznymi rozmówcami. W tym artykule przedstawiliśmy najważniejsze idiomy angielskie, podzielone na cztery kategorie: związane z jedzeniem, z ciałem, z emocjami oraz z pracą i sukcesem, wraz z przykładami zdań. Znajomość tych idiomów może pomóc w poprawnym i bardziej naturalnym wypowiadaniu się po angielsku.

Warto pamiętać, że idiomy często nie mają dosłownych odpowiedników w języku polskim i ich znaczenie może być trudne do zrozumienia dla osób, które dopiero uczą się języka angielskiego. Dlatego warto poświęcić czas na ich naukę i ćwiczenie w kontekście, aby lepiej zrozumieć ich znaczenie i zacząć swobodnie korzystać z tych wyrażeń w codziennej rozmowie.

Wiedza na temat idiomów angielskich jest niezbędna nie tylko dla osób uczących się języka angielskiego, ale również dla osób, które chcą poszerzyć swoje horyzonty kulturowe i lepiej zrozumieć język potoczny w krajach anglojęzycznych. Znajomość tych wyrażeń może pomóc w poprawnej interpretacji filmów, programów telewizyjnych czy też książek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *