Skip to content
Strona główna » Blog » Konstrukcja zdania z wish w języku angielskim

Konstrukcja zdania z wish w języku angielskim

wish w angielskim

Wish jest jednym z najważniejszych czasowników modalnych w języku angielskim i może być używany w wielu różnych konstrukcjach zdaniowych. W tym artykule omówimy dokładnie, jak skonstruować zdanie z wish w języku angielskim oraz jakie są różnice między różnymi formami gramatycznymi tego czasownika.

Konstrukcja zdania z wish w czasie przeszłym

Jedną z najważniejszych form gramatycznych wish jest czas przeszły. Konstrukcja zdania z wish w czasie przeszłym składa się z wish + czasownik w formie trzeciej (past participle). W ten sposób wyrażamy nasze życzenia dotyczące sytuacji, które nie mają już możliwości zmiany. Oto kilka przykładów:

 • I wish I had studied harder for the exam. (Żałuję, że nie uczyłem się ciężej do egzaminu.)
 • She wishes she had married someone else. (Ona życzyłaby sobie, żeby wyszła za kogoś innego.)
 • They wish they had gone on vacation last month. (Oni żałują, że nie pojechali na wakacje w zeszłym miesiącu.)
wish angielski - konstrukcja zdania

Konstrukcja zdania z wish w czasie teraźniejszym

Kolejną formą gramatyczną wish jest czas teraźniejszy. Konstrukcja zdania z wish w czasie teraźniejszym składa się z wish + czasownik w czasie przeszłym lub bezokolicznik z to. W ten sposób wyrażamy nasze życzenia dotyczące sytuacji, które obecnie nie są możliwe. Oto kilka przykładów:

 • I wish it wasn’t raining. (Chciałbym, żeby nie padało.)
 • She wishes she could speak Spanish fluently. (Ona chciałaby mówić płynnie po hiszpańsku.)
 • They wish they had more time to spend with their family. (Oni żałują, że nie mają więcej czasu, aby spędzać go z rodziną.)

Konstrukcja zdania z wish w czasie przyszłym

Trzecią formą gramatyczną wish jest czas przyszły. Konstrukcja zdania z wish w czasie przyszłym składa się z wish + czasownik w czasie przeszłym lub bezokolicznik z to + would + czasownik. W ten sposób wyrażamy nasze życzenia dotyczące sytuacji, które mogłyby mieć miejsce w przyszłości, gdyby okoliczności były inne. Oto kilka przykładów:

 • I wish I could go to the party tomorrow. (Chciałbym pójść na imprezę jutro.)
 • She wishes she could travel more often. (Ona chciałaby podróżować częściej.)
 • They wish they didn’t have to work so much next week. (Oni chcieliby nie musieć tyle pracować w przyszłym tygodniu.)
Angielski wish

Inne konstrukcje z wish

Wish może być również używany w innych konstrukcjach, takich jak zdanie warunkowe, pytania i inne. Oto kilka przykładów:

 • If only I had more time. (Gdybym tylko miał więcej czasu.)
 • I wish you were here. (Żałuję, że Cię tu nie ma.)
 • Do you wish you could speak another language? (Czy chciałbyś mówić w innym języku?)
 • He wishes he had a better job. (On żałuje, że nie ma lepszej pracy.)

Podsumowanie

Wish jest bardzo wszechstronnym czasownikiem modalnym w języku angielskim, który może być używany w wielu różnych konstrukcjach zdaniowych. Możemy go użyć, aby wyrazić pragnienie, chęć lub żal. Forma gramatyczna wish zależy od czasu, w jakim jest używany: czasu przeszłego, teraźniejszego lub przyszłego. Wish może być również używany w zdaniach warunkowych, pytaniach i innych konstrukcjach. Znajomość konstrukcji z wish jest niezbędna, aby móc swobodnie się porozumiewać w języku angielskim. Warto zatem poświęcić czas na naukę tych konstrukcji i stosować je w praktyce, aby poprawić swoją znajomość języka angielskiego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *