Skip to content
Strona główna » Blog » Jak napisać list na maturze z angielskiego

Jak napisać list na maturze z angielskiego

List angielski matura

Pisanie listów w języku angielskim to ważna umiejętność, którą warto opanować przed egzaminem maturalnym. List to forma pisemna, która wymaga od nas nie tylko umiejętności posługiwania się językiem, ale również umiejętności organizowania myśli i argumentowania. W tym artykule omówimy strukturę listu, niezbędne słownictwo i zwroty, a także pokażemy przykład dobrze napisanego listu z angielskiego na maturze.

List – matura z angielskiego

List na maturze z angielskiego

Struktura

List składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Wstęp powinien zawierać powitanie adresata, wyjaśnienie, dlaczego piszemy list, a także krótkie wprowadzenie do tematu, który poruszamy. Rozwinięcie to główna część listu, w której przedstawiamy swoje argumenty, fakty i przekonania. W zakończeniu podsumowujemy nasze argumenty i wyrażamy nadzieję na otrzymanie odpowiedzi od adresata.

Wstęp

Pierwszym krokiem w pisaniu listu jest napisanie wstępu. Wstęp powinien być krótki i składać się z trzech części: powitania, wyjaśnienia celu listu oraz wprowadzenia do tematu. Oto przykładowe słowa i zwroty, które możemy wykorzystać we wstępie:

Powitanie:

 • Dear Mr/Mrs/Ms [nazwisko], (Drogi..)
 • Hello [imię], (Cześć)
 • Hi [imię], (Cześć)

Wyjaśnienie celu listu:

 • I am writing to you to express my opinion on [temat], (Piszę do Ciebie, aby wyrazić swoją opinię o..)
 • I am writing to you in order to [cel listu], (Piszę do Ciebie, aby..)
 • I am writing to you to ask for [prośba], (Piszę do Ciebie z prośbą..)

Wprowadzenie do tematu:

 • I would like to draw your attention to [temat], (Chciałbym zwrócić Twoją uwagę…)
 • I would like to express my concerns about [temat], (Chciałbym wyrazić swoje obawy dotyczące..)
 • I am writing to you to share my thoughts on [temat], (Piszę do Ciebie, aby podzielić się moimi przemyśleniami..)

Oto przykładowy wstęp do listu:

Dear John,

I hope this letter finds you well. I am writing to discuss a topic that I believe is very important: the need to reduce plastic waste in our community.

List na maturze z angielskiego

Rozwinięcie

Po napisaniu wstępu przyszedł czas na rozwinięcie. W tej części listu przedstawiamy nasze argumenty, fakty i przekonania. Warto pamiętać, żeby nie tylko przedstawić swoje stanowisko, ale również wyjaśnić dlaczego takie stanowisko zajmujemy. Oto przykładowe słowa i zwroty, które możemy wykorzystać w rozwinięciu:

Przedstawianie argumentów:

 • Firstly, it is important to note that [argument], (Po pierwsze, ważne jest, aby to zauważyć..)
 • Another important point to consider is [argument], (Innym ważnym punktem do rozważenia jest..)
 • Furthermore, [argument], (Co więcej..)

Wyjaśnianie stanowiska:

 • The reason why I believe [stanowisko] is because [argument], (Powód, dla którego wierzę w.. to..)
 • In my opinion, [stanowisko] is the best option because [argument], (Moim zdaniem [stanowisko] jest najlepszą opcją, ponieważ [argument],)
 • I strongly believe that [stanowisko] (Mocno w to wierzę, że..)

Przykładowe rozwinięcie listu w języku angielskim na maturze

As you are likely aware, plastic waste is a growing problem that affects our environment and our health. Plastic pollution can harm wildlife, pollute our oceans and waterways, and contribute to climate change. It is our responsibility to take action to reduce plastic waste and protect our planet.

One way we can do this is by reducing our use of single-use plastic products, such as straws, plastic bags, and water bottles. These items are often used once and then thrown away, contributing to the amount of plastic waste in our landfills and oceans. By switching to reusable alternatives, such as metal straws, reusable bags, and refillable water bottles, we can significantly reduce the amount of plastic waste we generate.

Another way we can reduce plastic waste is by recycling. Recycling plastic helps to reduce the amount of waste that ends up in landfills and can also conserve resources. It is important to recycle correctly and to make sure that we are recycling all of the plastics that we can.

Zakończenie listu z angielskiego

Zakończenie

Po przedstawieniu argumentów przyszedł czas na zakończenie. W tej części listu podsumowujemy nasze argumenty i wyrażamy nadzieję na otrzymanie odpowiedzi od adresata. Oto przykładowe słowa i zwroty, które możemy wykorzystać w zakończeniu:

Podsumowanie argumentów:

 • In conclusion, it is clear that [podsumowanie argumentów], (Podsumowując, jasne jest, że..)
 • Taking all of this into consideration, I strongly believe that [stanowisko], (Biorąc to wszystko pod uwagę, mocno wierzę, że..)

Wyrażenie nadziei na odpowiedź:

 • I look forward to hearing your thoughts on this matter, (Czekam na Twoje opinie w tej sprawie)
 • Thank you for taking the time to read my letter, (Dziękuję za poświęcenie czasu na przeczytanie mojego listu,)
 • I hope we can work together to find a solution to this problem. (Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się znaleźć rozwiązanie tego problemu.)

Przykładowe zakończenie listu w języku angielskim

In conclusion, I believe that as a community, we can work together to reduce our plastic waste and make a positive impact on our environment. By taking small steps, such as bringing our own bags to the grocery store or carrying a reusable water bottle, we can make a big difference.

Thank you for taking the time to read my letter. I hope that we can work together to reduce plastic waste in our community and protect our planet for future generations.

Sincerely,

Jane

Przykładu listu z angielskiego na maturze

List na maturze z języka angielskiego – przykład

Dear John,

I hope this letter finds you well. I am excited to share some great news with you! Last week, I participated in a math competition and I am thrilled to inform you that I won first place!

I cannot express how happy I am with this achievement. The competition was challenging, but I was determined to do my best. I studied hard and practiced every day to prepare myself for the competition. And finally, my hard work paid off.

Winning this competition means a lot to me, but it would not have been possible without your encouragement and support. You have always been there for me, cheering me on, and motivating me to do better. I am grateful for having you as a friend.

I am looking forward to sharing more details with you when we meet next. Once again, thank you for your support, and I hope to celebrate this victory with you soon!

Best regards,

Kevin

Ucz się angielskiego razem z nami! Nie zapomnij obserwować nas na Instagramie i TikToku!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *