Skip to content
Strona główna » Blog » First conditional, czyli 1 tryb warunkowy w angielskim

First conditional, czyli 1 tryb warunkowy w angielskim

1 tryb warunkowy angielski

First conditional, czyli 1 tryb warunkowy w angielskim, to jedna z najważniejszych form gramatycznych, która pozwala na wyrażenie możliwych scenariuszy w przyszłości w zależności od spełnienia określonych warunków. W tym artykule omówimy formułę 1 tryb warunkowy w angielskim oraz wyjaśnimy, jak używać go z różnymi czasami gramatycznymi.

Kiedy używamy 1 trybu warunkowego w angielskim

1 tryb warunkowy użycie

Kiedy używamy First conditional, zależy od kontekstu i sytuacji, w której się znajdujemy. Jednakże, zazwyczaj używamy First conditional, gdy mówimy o sytuacjach, które są realne, prawdopodobne lub możliwe do zrealizowania w przyszłości. Możemy go zastosować w wielu sytuacjach, np. w planowaniu przyszłych działań, wyrażaniu sugestii lub rad, prośbach, ostrzeżeniach czy obietnicach.

Planowanie przyszłych działań

W przypadku planowania przyszłych działań, First conditional pomaga nam wyrazić nasze przewidywania lub plany zależne od określonych warunków. Na przykład, możemy powiedzieć “Jeśli będę mieć czas, pójdę na siłownię” lub “Jeśli uda mi się zdobyć bilet, pójdę na koncert”.

Wyrażanie sugestii lub rad

Podczas wyrażania sugestii lub rad, 1 tryb warunkowy może pomóc nam w komunikacji z innymi osobami. Na przykład, możemy powiedzieć “Jeśli chcesz schudnąć, powinieneś zacząć regularnie ćwiczyć” lub “Jeśli chcesz nauczyć się języka angielskiego, powinieneś regularnie rozmawiać z native speakerami”.

Prośby i ostrzeżenia

Prośby i ostrzeżenia to kolejne sytuacje, w których First conditional może być użyty. Możemy powiedzieć “Jeśli mógłbyś mi pożyczyć trochę pieniędzy, byłbym bardzo wdzięczny” lub “Jeśli nie zamkniesz drzwi na klucz, może się zdarzyć włamanie”.

Wyrażanie obietnic lub zobowiązań

Wreszcie, First conditional może być użyty do wyrażania obietnic lub zobowiązań. Na przykład, możemy powiedzieć “Jeśli przyjdziesz na moje przyjęcie, postaram się, abyś dobrze się bawił” lub “Jeśli uda mi się zdobyć nową pracę, kupię nowy samochód”.

Wszystkie te przykłady pokazują, że First conditional jest bardzo uniwersalnym narzędziem gramatycznym, które można używać w wielu różnych kontekstach. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że zdanie warunkowe musi być w czasie Present Simple, a zdanie skutku zawsze zaczyna się od czasownika modalnego “will” lub “shall”, a następnie dodajemy bezokolicznik.

1 tryb warunkowy w języku angielskim

Formuła 1 trybu warunkowego w angielskim

First conditional składa się z dwóch części: zdania warunkowego (if clause) oraz zdania skutku (result clause). Zdanie warunkowe zaczynamy od słowa “if”, a następnie używamy czasu Present Simple. Zdanie skutku zaczynamy od czasownika modalnego “will” lub “shall”, a następnie dodajemy bezokolicznik.

Formuła pierwszego trybu warunkowego:

If + Present Simple, Will/Shall + Bezokolicznik

Przykłady:

 • If it rains tomorrow, I will stay at home. (Jeśli jutro będzie padać, zostanę w domu.)
 • If I have time, I will call you. (Jeśli będę mieć czas, zadzwonię do ciebie.)
 • If she studies hard, she will pass the exam. (Jeśli ona będzie się uczyć pilnie, zda egzamin.)
 • If they arrive on time, we will start the meeting. (Jeśli oni przyjdą na czas, zaczniemy spotkanie.)
 • If you don’t water the plants, they will die. (Jeśli nie podlejesz roślin, uschną.)

Jak użyć 1 tryb warunkowy w angielskim z różnymi czasami gramatycznymi

First conditional możemy użyć z różnymi czasami gramatycznymi, w zależności od tego, jakie działanie chcemy opisać. W poniższych przykładach pokażemy, jak użyć First conditional z czasami Present Simple, Present Continuous oraz Present Perfect.

1 tryb warunkowy z Present Simple

Możemy użyć First conditional z czasem Present Simple, aby wyrazić działanie, które może zdarzyć się w przyszłości, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Przykłady:

 • If I have enough money, I will buy a new car. (Jeśli będę miał wystarczająco dużo pieniędzy, kupię nowy samochód.)
 • If it rains tomorrow, I will stay at home. (Jeśli jutro będzie padać, zostanę w domu.)
 • If you eat too much, you will feel sick. (Jeśli zjesz za dużo, poczujesz się źle.)
First conditional - 1 tryb warunkowy w języku angielskim

1 tryb warunkowy z Present Continuous

Możemy użyć First conditional z czasem Present Continuous, aby wyrazić działanie, które będzie trwało w przyszłości, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Przykłady:

 • If I am studying hard, I will pass the exam. (Jeśli będę pilnie się uczyć, zdam egzamin.)
 • If she is working tomorrow, she will miss the party. (Jeśli ona będzie pracować jutro, niezdoła przyjść na imprezę.)
 • If they are traveling next week, they won’t be able to attend the meeting. (Jeśli oni będą podróżować w przyszłym tygodniu, nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniu.)
Pierwszy tryb warunkowy w angielskim

1 tryb warunkowy z Present Perfect

Możemy użyć First conditional z czasem Present Perfect, aby wyrazić działanie, które zaczęło się w przeszłości i będzie kontynuowane w przyszłości, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Przykłady:

 • If I have finished my work, I will go to the cinema. (Jeśli skończę pracę, pójdę do kina.)
 • If she has visited all the museums, she will go back home. (Jeśli ona odwiedziła wszystkie muzea, wróci do domu.)
 • If they have saved enough money, they will buy a house. (Jeśli oni zaoszczędzili wystarczająco dużo pieniędzy, kupią dom.)

Podsumowanie

Podsumowując, First conditional, czyli 1 tryb warunkowy, to ważna konstrukcja gramatyczna, która pozwala na wyrażenie możliwych scenariuszy w przyszłości w zależności od spełnienia określonych warunków. Możemy go użyć w wielu sytuacjach, takich jak planowanie przyszłych działań, wyrażanie sugestii lub rad, prośby, ostrzeżenia czy obietnice. Użycie First conditional zależy od kontekstu i sytuacji, w której się znajdujemy, ale zazwyczaj używamy go, gdy mówimy o sytuacjach, które są realne, prawdopodobne lub możliwe do zrealizowania w przyszłości.

Podczas planowania przyszłych działań, First conditional pozwala nam wyrazić nasze przewidywania lub plany, które zależą od określonych warunków. Natomiast podczas wyrażania sugestii lub rad, First conditional może pomóc w komunikacji z innymi osobami, aby podzielić się swoimi pomysłami i sugestiami w konstruktywny sposób. Kiedy chcemy wyrazić prośby lub ostrzeżenia, First conditional może pomóc w uświadomieniu ryzyka lub konsekwencji, które mogą wystąpić, jeśli określony warunek nie zostanie spełniony. Ostatecznie, First conditional pozwala nam również wyrazić obietnice lub zobowiązania w sposób jasny i precyzyjny, aby zbudować zaufanie i zobowiązać się do określonych działań.

Podczas używania First conditional, ważne jest, aby zdanie warunkowe zawsze zaczynało się od słowa “if”, a zdanie skutku od czasownika modalnego “will” lub “shall”, a następnie dodajemy bezokolicznik. Użycie różnych czasów gramatycznych, takich jak Present Simple, Present Continuous lub Present Perfect, zależy od kontekstu i sytuacji, ale pamiętajmy, że First conditional pozwala na wyrażenie możliwych scenariuszy w przyszłości w zależności od spełnienia określonych warunków.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *